Erediensten

Agenda

Zondag 18-April
10:00
Ds. J. van Houwelingen GKv Zutphen
Live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
16:30
Prof. Dr. J. Dekker NGK - TU Kampen
Live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 25-April
10:00
Ds. J. van Houwelingen GKv Zutphen
Live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
16:30
Ds. J. Bonhof CGK
Live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 02-Mei
10:00
Drs. J.H. Kuiper Preekbevoegdheid GKv
Live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
16:30
Ds. G. Drayer Emeritus CGK
Live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl