Gemeentethema

Wees dan barmhartig zoals jullie hemelse Vader barmhartig is.

 

Feest vieren voor de Heer. Met dat doel bevrijdde God Israël uit hun slaafzijn. Maar dat feestvieren blijkt later niets minder te zijn dan heilig zijn zoals de Heer heilig is. Dat is de grote roeping die Israël in de woestijn van de Heer krijgt.

Als gemeente van Jezus zijn ook wij hiertoe geroepen. Wij zijn geroepen heilig te zijn zoals de Heer heilig is. Dat leven is bevrijd feestvieren voor de Heer.

Over de heiligheid van God kun je druk speculeren. Gelukkig vertelt de Here Jezus ons wat het hart is van Gods heiligheid. Dat is barmhartig zijn. Wees dan barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is (Lucas 6:36). De heiligheid en de volmaaktheid van God is zijn barmhartigheid. Dat geldt voor alles. Zijn macht, zijn grootheid, zijn wil, zijn toorn, zijn schepping, zijn zorg, zijn rechtvaardigheid, ja álles wordt gekleurd door zijn barmhartigheid.

Het komend seizoen willen wij elkaar geregeld herinneren aan de barmhartigheid van onze hemelse Vader. Wij zullen elkaar meenemen in onze roeping om ook zelf barmhartig te zijn. Wie weet zal de Heer ons dit jaar zó zegenen, dat wij met plezier een barmhartige gemeenschap zijn. Wat zal het mooi zijn als wij spelenderwijs ontdekken waarom een barmhartig leven ‘feestvieren voor de Heer’ genoemd wordt!

U vindt het jaarthemaboekje hier.

 

Studiemateriaal