Nieuws

Eredienst zondagmorgen 17 december

Deze zondag waren de woorden van Maleachi een aanleiding voor ons om stil te staan bij onze eigen trouw. In het bijzonder onze trouw aan onze geloofsgenoten, aan ons geheiligd-zijn in Christus en aan onze eigen (eventuele) levenspartner.

Hier vind je de preek, de bijpassende powerpoint en de verwerkingsvragen voor op de kringen of in je eigen binnenkamer.

Tijdens de preek werden de christelijke echtparen aangemoedigd deze week met elkaar het huwelijksformulier te lezen en eruit te leren hoe je – met de bijstand van de Heer – met elkaar kunt omgaan.