Nieuws

Informatie over de pastorale zorg door de kerkenraad

Via de volgende links kun je het document vinden over de wijze waarop de kerkenraad aankijkt tegen zijn rol als herder van de gemeente en een omschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de pastorale medewerkers.