Uncategorized

Biddag 2014

Biddag 2014Elk jaar wordt er een concreet doel voorgesteld voor de collecte op bid-/dankdag voor gewas en arbeid. Tijdens deze dagen staan we stil bij onze afhankelijkheid van God. Daarnaast worden we ons bewust van Gods rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Bijvoorbeeld via de collectedoelen. Als gemeente steunen we dit jaar voor Biddag 2014 twee concrete doelen. Tijdens de middagdienst is dat Compassion, ter voorkoming van moeder- en babysterfte. De collecte voor de avonddienst is voor de Diaconie met als doel ‘De Voedselbank’.