Wie zijn wij

Kringen

Met elkaar meeleven (Rom.12:15), elkaar aanspreken (Kol.3:16), elkaar bemoedigen (2 Tim.4:2), elkaar dienen (Gal.5:13), samen volharden in gebed (Jac.5:16). Zomaar een paar oproepen vanuit het Nieuwe Testament in de Bijbel. Het is duidelijk dat de apostelen een gemeente voor ogen hebben die een gemeenschap vormt, waarbinnen er sprake is van onderlinge betrokkenheid en geloofsopbouw. Dat gaat niet vanzelf. De praktijk leert dat veel mensen buiten beeld raken. De pastorale en diaconale zorg komt voor een groot deel neer op de ouderlingen en diakenen.

In de kerkelijke gemeente van Zutphen zijn we per 1 januari 2011 gestart met kringen zodat iedereen wordt toegerust tot onderlinge dienstbetoon waardoor het lichaam van Christus wordt opgebouwd.

Maar wat is nu een kring? Wat wordt er van de kringleden verwacht? Zonder ook maar in de buurt van enige volledigheid te willen komen geven we er hieronder een overzicht van.

Een kring is

… een groep van ongeveer 16 volwassenen met hun kinderen. Zij zien naar elkaar om en geven vorm aan hun geloofsverdieping. In een kring zijn 4 dingen belangrijk: Bijbelstudie, gebed, zorg voor elkaar en gastvrijheid!

Bij voorkeur is er eens in de 4 weken een kringbijeenkomst waarvoor iedereen wordt uitgenodigd en waar voldoende ruimte is voor invulling en geloofsverdieping. Denk hierbij aan gesprekken rond de Bijbel. Dit hoeft echter niet elke bijeenkomst centraal te staan. Andere mogelijkheden zijn bijeenkomsten die vooral erop gericht zijn elkaar beter te leren kennen, bijvoorbeeld met een kaartspel, een maaltijd of een gebeds-/zangavond. Ook is het mogelijk om je buurman of collega voor een avond uit te nodigen, want voor hen is dat mogelijk laagdrempeliger dan het gelijk bezoeken van een eredienst.

Een kring is dus meer dan bijeenkomsten. Het gaat erom dat leden ook naar buiten met elkaar meeleven. Er zullen gemeenteleden zijn die niet naar de kringbijeenkomst (kunnen) komen, maar wel de onderlinge betrokkenheid mogen ervaren of eraan bijdragen.

Een kring heeft dus veel mogelijkheden. Zo kunnen kringen ook met elkaar iets ondernemen, bijvoorbeeld een sportmiddag of een borrelavond. GKv Zutphen kringenkaartMaar het is uiteraard niet zo dat al het (sociale) gemeenteleven tot de kring beperkt moet blijven. Denk maar aan vriendenkringen en andere contacten binnen/buiten de gemeente.

Het hart van de gemeente zijn de kringen en de wekelijkse samenkomsten op zondag. In die feestelijke en voor iedereen toegankelijk en aansprekende samenkomsten willen we graag Gods naam groot maken. We willen door de erediensten en de kringen Christus steeds beter leren kennen.