Wie zijn wij

Visie en Missie

Visie, dit is waar wij in gelovenVisie en missie

De visie van GKv Zutphen geeft aan waar wij in geloven en waar we naar toe willen bewegen. Dit alles binnen de ruimte die het kerkelijke verband ons geeft. Dankzij Jezus Christus mogen wij leven in een herstelde relatie met de levende God. Dat is het fundament van ons leven. Wij zijn volgers van Christus en door Zijn Geest groeien we naar God.

Wij zijn in de kerkelijke gemeente van Zutphen aan elkaar gegeven als een veelkleurige en veelzijdige verzameling van mensen. Samen mogen wij huisgenoten van God zijn. Dat houdt in dat wij geestelijk en materieel voor elkaar verantwoordelijk zijn. De gemeente dient een ‘veilige plek’ te zijn waar men ‘geborgenheid en vergeving’ ervaart. Wij zijn hier zo vol van dat wij dit ook willen delen met onze stadsgenoten in Zutphen. Ook buiten onze stad willen we mensen vertellen van het evangelie.

 

Missie, dit is onze opdracht

In het licht van Gods grote Liefde willen we als volgelingen van Jezus Christus, de voor het redden van mensen gekruisigde en opgestane Heer, onder leiding van de Heilige Geest leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als ons zelf. Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn we bereid ons, persoonlijk en samen te oefenen in:

–       betrokkenheid bij of hart voor de Heer (Boven)

–       betrokkenheid bij of hart voor elkaar als zijn volgelingen en (Binnen)

–       betrokkenheid bij of hart voor zijn werk in en voor de wereld (Buiten).