Wie zijn wij

Onze gemeente

De gemeente van “Het Lichtpunt” in Zutphen is een levende kerkgemeenschap van ongeveer 550 leden waarvan er ongeveer 330 personen belijdend lid zijn. Omdat we een grote gemeente zijn is het soms moeilijk is om op zoveel mensen betrokken te zijn. Daarom hebben we een aantal jaren geleden kringen opgezet waarin mensen nauw op elkaar betrokken zijn en elkaar ondersteunen. Dat kan zijn in praktische zin, maar ook in het samen groeien in het geloof. De overzichtelijkheid en beperktheid van een kleine kring bieden belangrijke waarborgen voor het omzien naar elkaar.

We kennen een grote verscheidenheid aan mensen met kwaliteiten, behoeften en verwachtingen, maar ook met beperkingen, problemen en teleurstellingen. Daarom kunnen we niet zonder gebed om aandacht, geduld, kracht, liefde, moed en wijsheid én gehoorzaamheid aan Gods boodschap, afzonderlijk en samen. We willen uitdragen wie God voor ons is en wie Hij voor u wilt zijn.

Predikant

Per 1 januari 2017 hebben wij weer een eigen predikant in de persoon van ds. Jan van Houwelingen en daar zijn wij als gemeente erg gezegend mee. Over zijn roeping naar Zutphen zegt hij het volgende: ‘Met volledige overtuiging neem ik het beroep aan dat u als gemeente op mij hebt uitgebracht. Ik ontmoette een gemeenschap met een sterk verlangen naar een dominee om hen het goede nieuws na aan het hart te leggen.’ En verder: ‘Dit verlangen spreekt mij erg aan, omdat ik geloof dat dit tot de kern van mijn taak hoort. Met liefde, rust en verwondering het goede nieuws verkondigen is een gave die ik van de Heer heb ontvangen.