Wie zijn wij

Wat geloven wij

Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Die door God de Vader naar ons is gezonden om onze zonden te dragen en zo de weg vrij te maken naar Hem! Zo heeft God, door zijn Zoon, uit genade voor ons mensen redding gebracht. Iedereen die Jezus Christus erkent als zijn Heer en Redder zal voor God de Vader rechtvaardig zijn, mede-erfgenaam zijn van het Hemelse Koninkrijk en het eeuwige leven ontvangen.

 

Genade

Jezus Christus is niet alleen onze Redder, maar ook onze Koning! Want hij is door God opgewekt uit de dood en is alle macht gegeven in Hemel en op Aarde. Hij regeert over alles en iedereen. Dit is het evangelie van Gods genade: Jezus Christus. Want alleen door geloof in Hem kunnen wij gered worden. Daarmee is Jezus Christus voor ons de weg, de waarheid en het leven!

 

Gemeenschap
We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de Enige God, Jezus Christus en zijn Heilige Geest. In onze erediensten en ons persoonlijk leven willen we Gods Woord centraal zetten. We lezen uit de Bijbel, het woord van God, we luisteren naar de prediking daaruit en de toepassing ervan voor ons dagelijkse leven. We gebruiken de sacramenten (doop en avondmaal), geven onze gaven in de collecte en we bidden en zingen met elkaar. Daarnaast ontmoeten wij elkaar als gemeente bij allerlei verschillende activiteiten.

 

Getuigenis
We willen hierin Gods goede, heilige boodschap – de Bijbel – uitdragen. Zijn woord is de enige Weg en richting voor het leven en naar een geweldige toekomst. We zijn verwonderd over Gods uitzonderlijke liefde welke wij terugzien in zijn schepping en de omgang met mensen. Wij weten ons daarom afhankelijk, verantwoordelijk en dankbaar. Daaraan geven we vorm door het ervaren, bewaren, doorgeven en vóórleven van Gods boodschap: persoonlijk, in de kerk, de samenleving en de wereld. Bij dit alles vertrouwen we op God en zoeken we eenheid in het geloof, in contacten en samenwerking met christenen en gereformeerde kerken in Nederland en wereldwijd.